A- EK SINAVLARA BAŞVURABİLECEK OLANLAR

 1.Son dönem öğrencisi mezun durumunda olanlar (Dört Yarıyıldaki Bütün Derslerini Alan).

a)Alamadığı veya devamsız (DZ harf notu) dersi bulunmayan öğrencilerden, güz ve bahar 4 dönem toplamında en fazla üç dersi olanlar. 

 2.Not ortalaması 2.00'ın altında olduğu için mezun olamayanlardan;

a)Hiçbir dersi "FF" veya "FD" olmadığı halde GANO'su 2.00'ın altında olanlar.

 

 

B-  BAŞVURU TARİHİ

Ek sınav başvuru tarihleri 16 - 17 - 18 Temmuz 2019 tarihleri arasıdır. Öğrenciler, belirtilen başvuru tarihleri içerisinde, “kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak ubs.cbu.edu.tr internet adresinden ek sınav ders seçimi” ile başvurularını tamamlayacaktır.  

Öğrencilerin Dilekçe İle Başvuru Yapmasına gerek YOKTUR. 

 

 

C- SINAV TARİHİ

23-24-25 Temmuz 2019 tarihlerinde Akhisar Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır.

Ek Sınav programı başvurular bittikten sonra okulun panolarında ve web sayfasında ilan edilecektir.

 

 

 

 

D- GENEL ESASLAR

1.Öğrenci sınavına girmek istediği ders/dersleri kendisi belirler.

2.Öğrencinin eksik seçtiği ders/dersler için veya ders seçimi yaptıktan sonra sınavına girmediği ders/dersler için ilgili yarıyılda yapılan ek sınavlardan sonra aynı yarıyılda tekrar ek sınav hakkı verilmez.

3.Ek sınavlara giren öğrencilerin ek sınavlar sonucunda not ortalaması 2.00'ın altına düşmesi durumunda aynı yarıyılda tekrar ek sınav hakkı verilmez.

4.Not ortalaması 2.00'ın altında olduğu için mezun olamayanlar "DD", "DC", "CC" harf notlu en çok üç dersten ek sınava girebilirler.

5.Not ortalaması 2.00'ın altında olduğu için mezun olamayanların "DD", "DC", "CC" harf notlu derslerinden girdikleri ek sınav sonucunda bu harf notlarının "FF" veya "FD" ye dönüşmesi durumunda başarısız oldukları bu dersleri ilgili dönemlerinde tekrar alacaklardır.

6.Ek Sınavlardan alınan notlar başarı notları yerine geçer.

7.Öğrenci ek sınav hakkından her güz ve bahar yarıyılları sonunda yararlanır. Ek sınavlardan sonra "Başarısız" olduğu ders/dersleri tekrar alabilir.

8.Ek sınavlara girilecek ders toplamlarına staj dersleri dâhil edilmez.

9.Ek sınavı yapacak öğretim elemanları ilgili birim tarafından belirlenir.

10.Ek sınavlara giren öğrenciler herhangi bir ücret yatırmaz. Ancak mezun olamamaları durumunda harçlarını yatırırlar.

 

 

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik